Wszystko związane z ochroną środowiska
Autor: delo3q2
Tagi: skup tuszy   skup tonerów   karta przekazania odpadu   zużyte tonery   utylizacja tonerów   zużyte tusze  
08 grudnia 2015, 14:38

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który jest potwierdzeniem, że biuro w sposób poprawny i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go właściwemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których właściciel zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Wszelka firma, jaka produkuje odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info

Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj nowy komentarz